Få med deg

Siste tilbud

Det kommer stadig nye kurs og studier for deg, hvor du enkelt kan melde deg på via vår hjemmeside (og snart egen portal). Se under på de siste kurs som er lagt til i vår database.

Helseledelse, modul 8

Håndtering av konflikter og kriser i et lederperspektiv 3. – 4. september og 23. – 24. oktober 2019 I samarbeid med Høgskolen i Innlandet,Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og …

Demensomsorgens ABC

Oppstart Sandnessjøen 18. september 2019 NB! Frist for påmelding utsettes til mandag 24. 06. Etter oppstartsdato følger opplæring over to år, med tre frittstående kursdager. Opplæringen ledes av NKS Kløveråsen …

Kompendier – Akuttmedisinsk eldreomsorg

Her er forelesninger og litt tilleggmateriell fra kurset akuttmedisinsk eldreomsorg 24.-25. april. ABCDE og kommunikasjon siste vLast ned Diabetes v6_MonaLast ned Hjertesvikt siste v BårdLast ned Infeksjoner hos eldre_Ny PPT_MonaLast …

Har du lenge tenkt på å studere, men vet ikke hva?

Litt om Studiesenteret

Om oss

Studiesenter RKK Ytre Helgeland er et samarbeid i mellom kommunene Herøy, Dønna, Lurøy, Træna, Leirfjord, Nesna og Alstahaug.

Vi jobber for å avdekke og dekke kompetansebehovet i regionen og gi alle mulighet til kompetanseheving der de bor.

Vi vil bidra til vekst og utvikling i lokalsamfunnet ved å tilby studier, kompetansehevende tiltak og bidra inn i ulike kompetansehevende prosjekter og innovasjonsprosesser/FOU.

Gjennom samskaping vil regionens kompetanse rustes for framtiden.

Vi ønsker å bidra til en kompetent og lærende region ved å tilby lokalgitt klimavennlig kompetanse tilrettelagt for minst mulig lange reiser og tidssløsing. Studiesenter RKK YH gjør en forskjell ved å tilby «Kunnskapsutvikling lokalt satt inn i en kvalitetssikret og lærende ramme»