Få med deg

Siste tilbud

Det kommer stadig nye kurs og studier for deg, hvor du enkelt kan melde deg på via vår hjemmeside (og snart egen portal). Se under på de siste kurs som er lagt til i vår database.

Juleplus

Den 13. desember er det satt opp Juleplus på Scandic Syv Søstre Invitasjon med informasjon og program er sendt pr. mail til målgruppen Målgruppe: Kommunalsjef/Oppvekstsjef Påmeldingsskjema    

Velferdsteknologiens ABC – Utsatt

På grunn av for få påmeldte utsettes oppstart av denne opplæringspakken.   Velkommen til opplæringspakke innen kommunal velferdsteknologi. Oppstart første samling: 5. desember 2018. Klokken: 09.30- 15.30. Sted: Hias. Målgruppe: …

HMS-kurs for ledere

15. november 2018  Kjøres kurs i HMS FOR LEDERE.  Kurset arrangeres som videokonferanse i samarbeid med Studiesenteret.no. Sentrale temaer i kurset: Arbeidsmiljøloven Rettigheter og plikter for arbeidsgiver og arbeidstaker Psykososialt arbeidsmiljø Seksuell …

Har du lenge tenkt på å studere, men vet ikke hva?

Litt om Studiesenteret

Om oss

Studiesenter RKK Ytre Helgeland er et samarbeid i mellom kommunene Herøy, Dønna, Lurøy, Træna, Leirfjord, Nesna og Alstahaug.

Vi jobber for å avdekke og dekke kompetansebehovet i regionen og gi alle mulighet til kompetanseheving der de bor.

Vi vil bidra til vekst og utvikling i lokalsamfunnet ved å tilby studier, kompetansehevende tiltak og bidra inn i ulike kompetansehevende prosjekter og innovasjonsprosesser/FOU.

Gjennom samskaping vil regionens kompetanse rustes for framtiden.

Vi ønsker å bidra til en kompetent og lærende region ved å tilby lokalgitt klimavennlig kompetanse tilrettelagt for minst mulig lange reiser og tidssløsing. Studiesenter RKK YH gjør en forskjell ved å tilby «Kunnskapsutvikling lokalt satt inn i en kvalitetssikret og lærende ramme»