HMS-kurs for ledere

15. november 2018 

Kjøres kurs i HMS FOR LEDERE.  Kurset arrangeres som videokonferanse i samarbeid med Studiesenteret.no.

Sentrale temaer i kurset:

  • Arbeidsmiljøloven
  • Rettigheter og plikter for arbeidsgiver og arbeidstaker
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Seksuell trakassering og håndtering av varslingsaker
  • Ergonomi

Se vedlegg her mer informasjon: HMS for ledere 2018

NB!  Påmelding direkte til studiesenteret.no:  http://www.studiesenteret.no/hms-for-ledere.html