LUIS-LIB samling 17. januar

Velkommen til ny samling med KS konsulent Jørn Arild Mikkelsen.

  • Hva kjennetegner det helhetlige oppvekstløpet i våre kommuner når barn og unge opplever intensjonene i rammeplan og fagfornyelsen?
  • Hva konkret gjør vi når det helhetlige utdanningsløpet bidrar til å åpne dører for verden og framtida, og den enkelte opplever høy grad av livsmestring?

Målgruppe: Ledere, ressurspersoner og tillitsvalgte i barnehage, sfo og skole. Politiske eiere, og administrative ledere i oppvekstsektor.

Dato: 17.januar 2019
Klokken: 9.30-15.00
Sted: HIAS, Sandnessjøen
Kursavgift: Kr 350,- inkl lunsj

For utfyllende informasjon, se invitasjonen her: luis lib samling 17.01.2019

Bindende påmelding innen 7.januar på link