Sikkerhet, ansvar og konsekvenser – HMS

Den 5. februar 2019 kjører DIDAKT AS HMS kurs i sikkerhet, ansvar og konsekvenser, Modul 1.1.

Målsetting med læretiltaket:

Gi kursdeltakerne grunnleggende innføring i sikker bruk av arbeidsutstyr gjennom fokus på lover og forskrifter, ulykker, ytre miljø, farlig gods og generelle sikkerhetsbestemmelser. Kursdeltakerne kan gå videre på læretiltak innen masseforflytning/anleggsmaskiner, trucker eller løfteredskap og så videre på kraner.

For mer informasjon og påmelding:
DIDAKT AS

E-post: post@didakt.as
Telefon: 93 43 43 43