Videreutdanning- Lærere

Kompetanse for kvalitet organisert som lokale tilbud i Nordland studieåret 2019/20, hvor
studietilbudet er lagt til Helgeland. Fylkesmannen i Nordland, KS Nord-Norge, Nord universitet og RKK-kontorene i Nordland organiserer lokale tilbud innenfor ordningen «Kompetanse for kvalitet».
På dette grunnlag tilbyr vi nå studietilbud i
-engelsk 1, 1.-7.trinn lagt til Helgeland med samlingssted Nesna.
-matematikk 2, 5.-10. trinn i Salten/ Bodø. Dette tilbudet kan også søkes av lærere fra andre deler av Nordland.
-norsk 2, 5.-10.trinn, også dette lagt til Helgeland (Brønnøysund eller Nesna)

Se vedlagt link for utfyllende informasjon, påmelding og frister for søknad:
KFK_Brev til kommunene_2019-20_Helgeland