Kurs i kartleggingsverktøyene ASQ og ASQ-SE

Helse Nord har bestemt at alle BUP skal ha sped- og småbarns team, og dette teamet ved Helgelandssykehuset har laget retningslinjer for hva som ønskes gjort i forkant av en henvisning. Teamet har ASQ og ASQ-SE som ønskelige kartleggingsverktøy før henvisning.

Målgruppe:

Pedagogiske ledere i barnehage, fødeavdeling, barnepoliklinikken BUP, leger, helsesøstre, jordmødre i kommunehelsetjenesten, barneverntjenesten, PPT og familievernkontor.

For mer informasjon om kurset (sted, dato pris) , trykk her.

For påmelding, trykk her