Fagseminar for lærere i norsk2 -3.mai.

Sandnessjøen videregående skole i samarbeid med Nord Universitet, inviterer til fagseminar for lærere som underviser i norsk som andrespråk. Fagseminaret vil gi mer kunnskap om mellomspråkanalyse, relatert til norsklærerens særlige ansvar for språkopplæring av minoritetsspråklige.

Målgruppe: Lærere som underviser i norsk og har elever med norsk som andrespråk i sin klasse.

Invitasjon med utfyllende informasjon finner du her
Påmelding skjer via link i invitasjonen, eller direkte i påmeldingsskjema inne på vår nettside.