GDPR- behandling av personopplysninger

  • 18. mars 2019.
  • Kurs om personvern i offentlig forvaltning og forholdet til offentlighet og arkivering, hvordan behandle personopplysninger, internkontroll og informasjonssikkerhet.
  • Dette er en skypekonferanse fra Studiesenter.no som overføres til vårt kurslokale i havneterminalen.
  • Invitasjon med utfyllende informasjon
  • Påmelding Studiesenter.no

MÅLGRUPPE:
Ledere, ansatte og tillitsvalgte i offentlig sektor