Akuttmedisinsk eldreomsorg

Verdighetsenteret arbeider for å skape et bedre samfunn som skal sikre sårbare eldre, en verdig alderdom.

Tema for dagene: Respirasjonssvikt og KOLS, ABCDE og kommunikasjon, infeksjoner hos eldre, infeksjoner i hud, sår, bløtvev og sepsis, urinveis-infeksjon, pneumoni, nyresvikt, diabetes, akutt koronarsykdom, hjertesvikt og lungeødem, oksygenbehandling.

Målgruppe: Kurset er relevant for både
hjelpepleiere/helsefag og sykepleiere

Dato: 24.-25. april 2019
Sted:
HIAS i Sandnessjøen

Klokkeslett:
09:30-15:30 dag 1
09:00-15:30 dag 2

For mer informasjon og invitasjon samt program trykk her
Bindende påmelding trykk her