Den nye kommuneloven

10. April 2019

SENTRALE EMNER I KURSET:
● Reglenes bakgrunn og formål
● Regler om habilitet i tilstøtende regelverk
● Forvaltningslovens generelle regler om habilitet
● Habilitet i kommuneloven
● Habilitet i ny kommunelov
● Avgjørelse av inhabilitetsspørsmål, prosedyrer
● Særlig om habilitetsspørsmål i folkevalgte organer
● Innsyn i inhabilitetsspørsmål
● Avledet inhabilitet
● Habilitet contra arbeidsgivers styringsrett – ønsket egenfratreden

MÅLGRUPPE: Alle som arbeider og/eller har verv i offentlig sektor og som er involvert i å forberede og/eller fatte vedtak.

DATO: 10. April 2019

TIDSPUNKT: 10:00 – 14:00

STED: Studiesenter RKK Ytre Helgeland, Sandnessjøen
Kurset foregår på videokonferanse.

KURSAVGIFT: Kr 1.700,- Inkl. lunsj og forfriskninger

Bindende påmelding til Studiesenteret.no innen 27. mars.
For påmelding trykk her

For mer informasjon om foreleser og kurset trykk her