Fagsamlinger rettet mot flyktningbarn i alderen 6-18 år.Neste samling er 23.5.

FRIST FOR PÅMELDING ER ONSDAG 13. MARS. (Ledige plasser: vi tar i mot påmelding fortløpende, også etter fristen)

Fagsamlingene tar for seg mestrings- og helsefremmende arbeid rettet mot barn og ungdom i alder 6- 18 år med flyktningbakgrunn.
Samlingene vil ha fokus på ressurser, og begreper som mestring og resiliens skal supplere et tidligere ensidig fokus på traume og sykdom.
RKBU Nord er et regionalt kunnskapssenter for barn og unge, og førsteamanuensis Merete Saus vil engasjere deltakerne i aktiv læring.

Målgruppe: Alle ansatte i aktuelle tjenester som jobber med barn og unge i alderen 6- 18 år med flyktningbakgrunn.

Invitasjon med utfyllende informasjon her.
Påmelding her