4. – 5. Juni Olje- og gasskonferansen i Sandnessjøen.

Helgeland Regionråd skal på nytt, i samarbeid med Olje og gassklynge Helgeland, arrangere olje- og gasskonferansen Offshore Nordland i Sandnessjøen den 4. og 5. juni 2019. Årets konferanse er den 20. i rekken.
Konferansen har utviklet seg til å bli en arena for næringslivs- og samfunnsaktører og politikere med interesse for utviklingen av olje og gass aktiviteten i Norskehavet og i nordområdene.

Årets konferanse har følgende hovedtemaer; Nåværende og kommende prosjekter -Norskehavet i fokus
Rekruttering og bosetting – Er vi konkurransedyktige i nord eller taper vi mot sentraliseringskreftene?

Påmelding gjøres på nettsiden til:
https://www.offshorenordland.no/