Kompendier – Akuttmedisinsk eldreomsorg

Her er forelesninger og litt tilleggmateriell fra kurset akuttmedisinsk eldreomsorg 24.-25. april.