Digitaliseringskonferanse i Kulturbadet Sandnessjøen 23. og 24. mai 2019

Målgruppe: Kommunale ledere på alle nivå på Helgeland.

Konferansen er en del av fellessatsingen Digitale Helgeland, og det faglige innholdet i konferansen vil bygges opp rundt hovedkonklusjonene i rapporten Digitale Helgeland. 
 
Konferansen markerer også starten på delprosjektet Velferdsteknologi Helgeland som også inneholder et lederutviklingsprogram og en studiereise innen digitalisering for alle 17 Helgelandskommunene.

Målet er å etablere et samarbeids- og spredningsnettverk i alle kommunene. En sentral målsetning for konferansen er å starte dialoger innenfor ulike fagområder, som kan resultere i konkrete samarbeidsprosjekter om digitalisering og tjenesteutvikling. I tillegg er Helgelandskommunene, v/Brønnøy, Alstahaug, Vefsn og Rana tatt opp i Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP) som vil gi oss tilgang på andres erfaringer og få prosessveiledning i implementeringsfasen av velferdsteknologiske løsninger.
 
Vi har inngått samarbeid med KS Agenda og KS Konsulent (v/ Geir Hansen og Stephanie Helland) som skal sørge for rammer og innhold i konferansen, studieturen og lederutviklingsprogrammet.
 

Få med dere relevante personer i egen organisasjon, så sees vi i Sandnessjøen i mai.

Bindende påmelding innen 16. mai

Påmeldingslink og program: http://kurs.ksagenda.no/kursinformasjon.cfm?pAction=Article&pCompanyId=64411&pArticleId=57566&pEMSId=25390

NB! Se bort fra deltageravgiften da den dekkes av OU-midler.