Demensomsorgens ABC

Oppstart Sandnessjøen 18. september 2019

NB! Frist for påmelding utsettes til mandag 24. 06.

Etter oppstartsdato følger opplæring over to år, med tre frittstående kursdager. 
Opplæringen ledes av NKS Kløveråsen Bodø

ABC-opplæringen er tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike fagområder. Siden 2007 har nesten 30000 deltakere gjennomført permer i opplæringen. 96 prosent av landets kommuner har deltatt i eller er i gang med ABC-opplæring. Demensomsorgens ABC gir nødvendig og oppdatert kunnskap om demenssykdommer, demensforløpet og personsentrert demens

Demensomsorgens ABC er samlet i tre permer. Permene gir nødvendig og oppdatert kunnskap om demens og miljøbehandling til alle yrkesgrupper som jobber med personer med demens.

Målgruppe: Demensomsorgens ABC er aktuelt for hele kommunehelse- tjenesten, både faglærte og ufaglærte.

Dato:  Oppstart 18. september. Deretter tre frittstående kursdager over 2 år

Tid:     09.00- 15.00
Sted:   Hias Sandnessjøen

Pris:    kr 500 pr kursdag. Prisen inkluderer vafler, frukt, lunsj og kaffe/te

Se også mer informasjon om opplæringen i linkene nedenfor:

https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/film-om-abc-oppl%C3%A6ringen/

https://www.aldringoghelse.no/startside/abc-studiemodellene

Påmelding: http://www.rkkyh.no/pameldingsskjema/