Helseledelse, modul 8

Håndtering av konflikter og kriser i et lederperspektiv

3. – 4. september og 23. – 24. oktober 2019

I samarbeid med Høgskolen i Innlandet,Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Fagakademiet, tilbyr Studiesenter RKK Ytre Helgeland lederopplæring for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Denne modulen inngår i en utdanning i Helseledelse som per i dag består av ni moduler (nr. 10 er under arbeid). Ved å gjennomføre åtte av modulene tilsvarer det ett års lederutdanning på høgskolenivå. Det er ikke en forutsetning at modul 1 – 7 er gjennomført før man tar modul 8.

NB!
Da vi jobber med å få opp en ny nettside for våre kurs og påmeldinger, kan det hende at dere blir henvist til en ny registrerings portal når dere skal melde dere på våre kurs.
Dere kan nå oss på telefon 75075770 eller send oss en mail på rkkyh@rkkyh.no, om dere lurer på noe.

Påmelding innen 1. juli 2019