Helseledelse, modul 8

Håndtering av konflikter og kriser i et lederperspektiv 3. – 4. september og 23. – 24. oktober 2019 I samarbeid med Høgskolen i Innlandet,Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og …

Demensomsorgens ABC

Oppstart Sandnessjøen 18. september 2019 NB! Frist for påmelding utsettes til mandag 24. 06. Etter oppstartsdato følger opplæring over to år, med tre frittstående kursdager. Opplæringen ledes av NKS Kløveråsen …