HMS-kurs for ledere

15. november 2018  Kjøres kurs i HMS FOR LEDERE.  Kurset arrangeres som videokonferanse i samarbeid med Studiesenteret.no. Sentrale temaer i kurset: Arbeidsmiljøloven Rettigheter og plikter for arbeidsgiver og arbeidstaker Psykososialt arbeidsmiljø Seksuell …