Juleplus

Den 13. desember er det satt opp Juleplus på Scandic Syv Søstre Invitasjon med informasjon og program er sendt pr. mail til målgruppen Målgruppe: Kommunalsjef/Oppvekstsjef Påmeldingsskjema