Våre tilbud

Akuttmedisinsk eldreomsorg

Verdighetsenteret arbeider for å skape et bedre samfunn som skal sikre sårbare eldre, en verdig alderdom. Tema for dagene: Respirasjonssvikt og KOLS, ABCDE og kommunikasjon, infeksjoner hos eldre, infeksjoner i …