Våre tilbud

Ny kursportal og hvordan den fungerer:

https://studieportalen.no/ Vi er under innkjøring av ny kursportal for våre kurs. Du finner aktuelle kurs her på vår nettside. Når du trykker på kurset, vil du automatisk bli overført til …

Helseledelse, modul 8

Håndtering av konflikter og kriser i et lederperspektiv 3. – 4. september og 23. – 24. oktober 2019 I samarbeid med Høgskolen i Innlandet,Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og …