Faste prøver

Hos Studiesenter RKK Ytre Helgeland kan du avlegge flere faste prøver.