FAGDAG - Desentralisering av helsetjenester

Dagen vil gi påfyll om status for desentralisering av helsetjenester i Helgelandsregionen. Innblikk i ulike utviklingsprosjekter, erfaring fra Nord Jylland og utfordringer med desentraliseringer av helsetjenester. Avsluttes med en åpen forelesning om helsetjenester gjennom telemedisin og digitale helsetjenester. UiT- Norges arktiske universitet, kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset har samarbeidet tett om å utvikle erfaringsbasert masterutdanning innen digitale helsetjenester som tilbys fra høsten 2022 på Helgeland. Utdanningen skal bidra til bedre kompetanse for å videreutvikle digital hjemmeoppfølging av pasienter og spesialisthelsetjenester i hjemmet. I forbindelse med samlingene på utdanningen inviteres det inn til åpne fagdager for ansatte i kommuner, sykehus og andre med interesse for digitale helsetjenester. Fagdagene vil ha ulike tema og innretning, og skal være tett på aktuelle utviklingsprosjekter i helsetjenesten, tett på behovene og mulighetene for videreutvikling av digitale helsetjenester på Helgeland. Målet er å skape en møteplass på tvers av kommuner, sykehus, akademia, leverandører og andre aktører for kunnskapspåfyll og erfaringsdeling. Tittel Kursstart Varighet Påmelding KategoriStedLegg i kalender Tittel FAGDAG - Desentralisering av helsetjenester Kursstart 19. april 2023 Varighet 6 timer Påmelding 17.04.2023 14:00 Helse og omsorg Brønnøysund videregående skole, Skolegata 10, 8900 Brønnøysund Les mer Meld meg på

19. april 2023 (Frist: 17.04)
Meld meg på

Om fagdagen

Fagdagen arrangeres i tilknytning til Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) sin erfaringsbaserte master i digitale helsetjenester, og er et samarbeid mellom UiT, Helgelandssykehuset HF, Helgelandsrådet, Indre Helgeland Regionråd, Rana Utvikling og Studiesenter RKK Ytre Helgeland. Masterutdanningen skal bidra til bedre kompetanse for å videreutvikle digital hjemmeoppfølging av pasienter og spesialisthelsetjenester i hjemmet. Målet med fagdag­en er å skape en møteplass på tvers av kommuner, sykehus, akademia, leverandører og andre aktører for kunnskapspåfyll og erfaringsdeling. 

Deltakelse er gratis. 

Adresse: Brønnøysund videregående skole, Skolegata 10, 8900 Brønnøysund

Fagdagen foregår i skolens auditorium.

Presentasjon av foredragsholderne og innledere

Sturla Ditlefsen er leder ved Distriktsmedisinsk senter Sør-Helgeland. Han har MBA i Ledelse fra Nord universitet og Master i sosiologi med fokus på institusjonell design og ressursforvaltning fra NTNU.

Tonje Johansen er helse- og omsorgssjef i Brønnøy kommune, og administrativt ansvarlig for Helserom Helgeland.

Astri Gullesen er prosjektleder og rådgiver ved senter for samhandling ved Helgelandssykehuset.

Hanne Solberg er fysioterapeut i Brønnøy kommune.

Anna Byberg er fysioterapeut i Brønnøy kommune.

Ole Hejlesen er professor og forskningsgruppeleder ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg universitet, Danmark. Ole har både medisinsk og teknologisk utdanning med doktorgrad innen biomedical engineering. Ole er en av Skandinavias fremste eksperter på teknologi innen diabetesbehandling.

­­­Hilde Johansson er legevaktsoperatør ved Helgelandssykehuset HF. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning innen diabetes. Før hun ble ansatt ved Helgelandssykehuset arbeidet Hilde i mange år som sykepleier i helse- og omsorgstjenesten og prosjektleder innen velferdsteknologi i Alstahaug kommune.

Hanne Falch Kristoffersen er daglig leder ved Studiesenter RKK Ytre Helgeland. Hanne har mastergrad i kunnskapsledelse fra Nord universitet.

Silje Paulsen er rådgiver ved Helgelandssykehuset HF. Silje har en bachelorgrad i samfunnsvitenskap fra NTNU og mastergrad i statsvitenskap fra UiT. Hun har bl.a. erfaring som rådgiver fra Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF.

Elin Kristin Johansen er avdelingsleder ved Dønna Omsorgssenter. Utdannet sykepleier med tilleggsutdannelse innen eldreomsorg/demens, sykepleie til akutt, kritisk og kroniske pasienter i kommunehelsetjenesten og helseledelse. 

Petter Svendsen er prosjektleder i Rana utvikling. Petter har mastergrad i economics fra University of Utah. Han har tidligere vært ansatt i tietoEVRY, Sparebank1 Nord-Norge og Statens innkrevingssentral. 

André Henriksen er universitetslektor i helseinformatikk ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Han er sivilingeniør i informatikk, MBA fra Handelshøgskolen UiT og har doktorgrad i medisinsk informatikk fra Institutt for samfunnsmedisin, UiT. André har omfattende erfaring som systemutvikler, prosjektleder og utviklingsleder i Tromsøbaserte teknologiselskaper. 

Gunnar Hartvigsen er professor og forskningsgruppeleder i helseinformatikk ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Gunnar har master og doktorgrad i kunstig intelligens og er en internasjonalt anerkjent forsker på telemedisin og e-helse innen bl.a. diabetes. 

Praktisk informasjon

Onsdag 19. april, kl.: 09:00 - 15:00 (16:00) I lokalene v/Brønnøysund videregående skole Lunsj er inkludert Program følger i vedlegg

Kursplan

Kursstart 19. april 2023 Dag 1 09:00-15:00 (onsdag 19.04) Varighet 6 timer Ansvarlig Studiesenter RKK Ytre Helgeland Priser Gratis deltakelse Bindende påmelding Ja Påmelding 17.04.2023 14:00 Kategori Helse og omsorg Sted Brønnøysund videregående skole, Skolegata 10, 8900 Brønnøysund Legg i kalender
Helse