Vernepleierens kjerneroller, seminar 2

Målgruppe: Deltakere i RKK Ytre Helgelands vernepleie nettverk. Atle Ødegård, er psykologspesialist og professor ved Høyskolen i Molde. I samarbeid med RKK Ytre Helgeland har han utarbeidet seminarrekken "Den profesjonelle hjelperrollen. En praksisnær refleksjonsmodell." Seminarrekken består av 4 samlinger, to digitale og to fysiske. Tittel Kursstart Varighet Påmelding KategoriStedLegg i kalender Tittel Vernepleierens kjerneroller, seminar 2 Kursstart 24. mai 2023 Varighet 6 timer Påmelding 20.04.2023 12:00 Helse og omsorg Flusthuset, Torolv Kveldulvsons gate 45, 8800 Sandnessjøen Les mer Meld meg på

24. mai 2023 (Frist: 20.04)
Meld meg på

Program, samling 2:

  • Gjennomgang de mest sentrale elementene i kjernerollemodellen. Arbeide med egne caser – partnerollen. 
  • Kort introduksjon – utdyping av noen elementer fra kjernerollemodellen. Arbeide med egne caser – ansvarsrollen. 

Kjernerollemodellen gir et felles språk over praksisnære situasjoner – som ikke alltid er lett å gripe an.

Selv om vårt utgangpunkt er at den refleksjonsmodellen vi presenterer kan bidra til økt bevissthet om egen og andres praksisutøvelse, så gir den aldri ferdige svar. Vi tenker først og fremst at modellen kan tydeliggjøre noen viktige sider ved refleksjons- og relasjonskompetanse, som samtidig er kjennetegn ved den profesjonelle hjelperrollen. Vårt håp er at kjernerollemodellen kan være anvendelig både i hjelperelasjoner – i direkte kontakt med pasienten eller brukeren, og i samarbeidsrelasjoner – i kontakt med pårørende og fagfolk rundt personen.

Deltakernes forberedelser

-         Podcast. Det foreligger fem episoder på alle de største strømmetjenestene – som kan være et godt utgangpunkt for å bli kjent med refleksjonsmodellen. Søk etter podcasten Kjernepodden. 

-         Hjemmesiden. Deltakerne kan bli kjent med modellen ved å se nærmere på hjemmesiden www.kjerneroller.no – der det ligger mye informasjon. 

-         Kronikker. Det vinnes tre kronikker på hjemmesiden som kan være nyttig lesing i forkant av kurset. 

-         Bøkene. Deltakerne kan før kurset også sette seg inn i refleksjonsmodellen gjennom de to bøkene som ble nevnt ovenfor. 

Praktisk informasjon

Seminarrekken har to digitale og to fysiske samlinger. Det vil bli sendt ut deltakerlenke til alle påmeldte til de digitale samlingene i dagen før samlingen. De fysiske samlingen vil gjennomføres i RKK Ytre Helgeland sine lokaler i Flusthuset i Sandnessjøen. De fysiske samlingene inkluderer enkel bevertning.
Seminarrekke:
10/5 digitalt
24/5 fysisk
23/8 digitalt
6/9 fysisk

Kursplan

Kursstart 24. mai 2023 Dag 1 09:00-15:00 (onsdag 24.05) Varighet 6 timer Ansvarlig Studiesenter RKK Ytre Helgeland Priser Bindende påmelding Ja Påmelding 20.04.2023 12:00 Kategori Helse og omsorg Sted Flusthuset, Torolv Kveldulvsons gate 45, 8800 Sandnessjøen Legg i kalender