Virksomhetens økonomistyring - modul 3 av helseledelse

Studiesenteret RKK Vefsn og Studiesenter RKK Ytre Helgeland tilbyr studiet Virksomhetens økonomistyring - modul 3 av helseledelse høsten 2023. Denne gangen gjennomføres de fire samlingsdagene i Mosjøen. Tittel Kursstart Varighet Påmelding KategoriStedLegg i kalender Tittel Virksomhetens økonomistyring - modul 3 av helseledelse Kursstart 13. september 2023 Varighet 4 dager Påmelding 14.06.2023 23:59 Betel Mosjøen, Mathias Bruns gate 19 Les mer Meld meg på

13. september 2023 (Frist: 14.06)
Meld meg på

Hovedpunkter i kursinnholdet:

  • Økonomistyring som lederfunksjon
  • Grunnleggende kommuneøkonomi
  • Planlegging og budsjettering
  • Resultatindikatorer for økonomistyring
  • Detaljbudsjettering og periodisering
  • Økonomioppfølgning og -rapportering, kontroll og regnskap som informasjonskilde

Emnebeskrivelse og pensumliste er vedlagt.

Organisering og arbeidsformer:
Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid.
Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe (se obligatoriske krav).

Ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatoriske krav:
Et individuelt, obligatorisk arbeidskrav som skal være bestått før eksamen kan gjennomføres. Den obligatoriske oppgaven deles ut siste dag på samling 1.

Vurderingsordning:
Hjemmeeksamen over 10 virkedager etter siste samling, individuelt eller i gruppe med max 3
deltakere. Vurderes med graderte bokstavkarakterer A-F, der E er laveste ståkarakter.

For å ivareta praktisk organisering må du melde deg på denne påmeldingssiden. I TILLEGG MÅ DU SØKE OPPTAK VED HØGSKOLEN I INNLANDET - dette skjer på Hinns søknadsweb som ennå ikke er åpnet for høstens studier. Når vi har denne tilgjengelig, vil vi informere påmeldte deltakere pr. mail og sms og legge brukerveiledningen ut som vedlegg på denne nettsiden.

Praktisk informasjon

Kurset er vederlagsfritt for ansatte i helse- og omsorgssektoren i kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug, Herøy, Dønna, Lurøy, Nesna og Træna. Pensumlitteratur og semesteravgift må betales av den enkelte deltaker. Påmelding på vedlagt lenke til RKK Vefsn sin studieportal. I tillegg må deltakerne søke opptak ved Høgskolen i Innlandet. Se vedlegg om hvordan søke opptak for mer informasjon

Kursplan

Kursstart 13. september 2023 Dag 1 09:00-15:30 (onsdag 13.09) Dag 2 09:00-15:30 (torsdag 14.09) Dag 3 09:00-15:30 (tirsdag 24.10) Dag 4 09:00-15:30 (onsdag 25.10) Varighet 4 dager Instruktør Høgskolen i Innlandet Ansvarlig Studiesenteret RKK Vefsn Priser Gratis for ansatte i RKK YH sine medlemskommuner Bindende påmelding Ja Påmelding 14.06.2023 23:59 Kategori Sted Betel Mosjøen, Mathias Bruns gate 19 Legg i kalender
bok og penner