Metodekurs for etisk refleksjonsveiledere

I samarbeid med KS Samarbeid om etisk kompetanseheving tilbyr RKKYH to-dagers metodekurs 21-22.september.
Etikksatsingen skal bidra til å heve den etiske kompetansen i de kommunale helse- og omsorgtjenestene, slik at brukerne opplever at deres verdighet og integritet styrkes. Refleksjon skal styrke faglighet og kvalitet i tjenesteleveransen med bruker i fokus.
Tittel Kursstart Varighet Påmelding KategoriStedLegg i kalender Tittel Metodekurs for etisk refleksjonsveiledere Kursstart 21. september 2023 Varighet 2 dager Påmelding 01.09.2023 12:00 Helse og omsorg Les mer Meld meg på

21. september 2023 (Frist: 01.09)
Meld meg på

Kurset tar sikte på å utdanne refleksjonsveiledere og utstyre dem med de verktøyene de trenger for å ta i bruk etisk refleksjon som metode i de kommunale tjenestene.

Kurset vil ha hovedvekt på 6-trinnsmodellen for etisk refleksjon 

Den enkelte kommune må velge ut ansatte som er interessert egnet til å lede etisk refleksjonsgrupper. Etikkveilederne hos KS har utarbeidet følgende punkter på hva som kjennetegner en god etikkveileder:

  • Interesse for etisk refleksjon, og gjerne tidligere veiledningserfaring
  • Kunne samarbeide med leder og være pådriver for etisk refleksjon uten at leder hele tida må etterspørre
  • Ha tillit og respekt i gruppa
  • Ha mot til å ta på gruppelederhatten, men samtidig evne til å skille mellom roller
  • Ha struktur passe tid, og engasjere alle
  • Kunne lytte, mer enn å snakke
  • Stille åpne spørsmål
  • Kunne undre seg og ikke komme med råd
  • Kunne ta signal i gruppa dersom noen tråkker over

Metodekurset vil bli fulgt opp av veiledning fra KS etikkveileder og Studiesenter RKK Ytre Helgeland. I tillegg vil det bli etablert et fagnettverk for etisk refleksjon, med jevnlige møter.

Praktisk informasjon

Kurset vil gå over to dager, og vil skifte mellom felles undervisning og utprøving i grupper. Program og sted for kurset vil tilrettelegges etter antall deltakere og hvilke kommuner som melder seg på.
Ansatte i RKK Ytre Helgelandskommunene betaler en deltakeravgift på kr 600,- som dekker servering i løpet av kursdagene. Lokale dekkes av tilskudd for Statsforvalteren.

Kursplan

Kursstart 21. september 2023 Dag 1 Hele dagen (torsdag 21.09) Dag 2 Hele dagen (fredag 22.09) Varighet 2 dager Instruktør KS Samarbeid om etisk kompetanseheving Ansvarlig Studiesenter RKK Ytre Helgeland Priser Standard kr 600,- Bindende påmelding Ja Påmelding 01.09.2023 12:00 Kategori Helse og omsorg Sted Legg i kalender
veivalg