Fagdag i ROS

Få forståelse for prinsippene og metodene for risiko- og sårbarhetsanalyse spesielt knyttet opp mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Studiesenter RKK Ytre Helgeland i samarbeid med Studiesenteret RKK Vefsn inviterer til fagdag med teori og praktiske øvelser i Sandnessjøen. Tittel Kursstart Varighet Påmelding KategoriStedLegg i kalender Tittel Fagdag i ROS Kursstart 07. september 2023 Varighet 6.5 timer Påmelding 28.08.2023 12:00 Helse og omsorg Flusthuset, Torolv Kveldulvsons gate 45, 8800 Sandnessjøen Les mer Meld meg på

07. september 2023 (Frist: 28.08)
Meld meg på

Fagdag i Risiko- og sårbarhetsanalyser er spesielt utviklet for å imøtekomme behovene til ansatte innenfor kommunal helse- og omsorgssektor. Fagdagen tar sikte på å gi deltakerne en grundig forståelse av prinsippene og metodene for risiko- og sårbarhetsanalyser i en helse- og omsorgskontekst. 
Deltakerne vil lære å identifisere, vurdere og håndtere ulike typer risikoer og sårbarheter knyttet til helse- og omsorgstjenester, og hvordan man kan implementere tiltak for å redusere risiko og øke beredskapen.

Fagdagen vil ha en praktisk tilnærming, der deltakerne vil få muligheten til å bruke ROS-modulen i Compilo, og andre verktøy og metoder for å gjennomføre ROS-analyser i en realistisk setting. 
Deltakerne vil også lære å vurdere og analysere ulike scenarier og situasjoner som kan påvirke kommunale helse- og omsorgstjenester, inkludert hendelser som pandemier, naturkatastrofer, tekniske svikt, organisatoriske feil og menneskelige feil.

Foreløpig innhold (endringer kan forekomme).

  • Innlegg fra kvalitetsavdelingen i Vefsn kommune
  • Gjennomgang av ROS-modulen i Compilo
  • Grunnleggende prinsipper for risiko- og sårbarhetsanalyser i helse- og omsorgssektoren.
  • Definering av konsekvens og sårbarhet
  • Identifikasjon av uønskede hendelser som kan oppstå i ulike deler av kommunal helse- og omsorgstjenester
  • Vurdering av risikoer og sårbarheter basert på sannsynlighet, konsekvens, omfang og alvorlighetsgrad.
  • Utvikling og implementering av tiltak for risikoredusering og beredskapsplanlegging i helse- og omsorgstjenestene.
  • Dokumentasjon og rapportering

Fagdagen holdes av Ida Marie T. Granmo fra Studiesenteret RKK Vefsn. Ida er utdannet samfunnsplanlegger og har jobbet som prosjektleder for beredskapsplanlegging for kommunene på indre Helgeland i flere år. I tillegg til å jobbe med beredskap på overordnet nivå holder hun kurs i ROS-analyser på enhetsnivå, blant annet for helsesektoren. 

 

Praktisk informasjon

Deltakere fra RKK Ytre Helgelands eierkommuner betaler kr 400 som dekker bevertning i løpet av fagdagen. Eksterne deltakere betaler en kursavgift på kr 1000,-
Endelig program publiseres og sendes alle påmeldte når det er klart.
Det vil gjennomføres en oppfølgingsdag 7. desember 2023.

Kursplan

Kursstart 07. september 2023 Dag 1 09:30-16:00 (torsdag 07.09) Varighet 6.5 timer Instruktør Ida Marie T. Granmo Ansvarlig Studiesenter RKK Ytre Helgeland Priser Ansatte i RKKYH sine eierkommuner kr 400,- Eksterne deltakere kr 1.000,- Bindende påmelding Ja Påmelding 28.08.2023 12:00 Kategori Helse og omsorg Sted Flusthuset, Torolv Kveldulvsons gate 45, 8800 Sandnessjøen Legg i kalender