Digitalt informasjonsmøte om utviklingsverksted for mentorprogram

RKK Ytre Helgeland og Jobbvinner har den glede å invitere interesserte kommuner i Nordland til et uforpliktende informasjonsmøte om utviklingsverksted for innføring av mentorprogram for nytilsatt helsepersonell. Tittel Kursstart Varighet Påmelding KategoriStedLegg i kalender

04. mai 2023
Meld meg på

Program for informasjonsmøte

På informasjonsmøtet får du viktig informasjon om:

  • Hvorfor er vi med? v/ RKK Ytre Helgeland
  • Hva innebærer deltakelse i utviklingsverksted?
  • Innlegg fra en kommune som deltar i et pågående utviklingsverksted
  • Spørsmål og svar

Tid og sted Informasjonsmøtet finner sted på Teams, 04.05. 2023, kl.14.00-15.00

Påmelding til informasjonsmøte skjer direkte til KS Jobbvinner innen 02.05. Bruk påmeldingskanppen over.

Mer informasjon:  Kontakt Sissel Kvam, sissel.kvam@ks.no tlf. 90594550

Invitasjon og påmelding til deltakelse i utviklingsverkstedet skjer i etterkant av informasjonsmøtet.

Kompetent personell er en forutsetning for god kvalitet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Et mentorprogram for nytilsatte nevnes i NOU 2023:4, Tid for handling, som et tiltak som kan bidra til å beholde og rekruttere helsepersonell. Erfaringer viser at et mentorprogram er et konkret, effektivt og lite ressurskrevende tiltak.

Videreutvikling og spredning av mentorprogram for nytilsatt helsepersonell er ett av Jobbvinners satsningsområder frem mot 2025. Videre er utviklingsverksted en hensiktsmessig metode for fagutviklingsarbeid. RKK Ytre Helgeland og Jobbvinner planlegger derfor et utviklingsverksted for kommuner som er i gang med, planlegger å starte med eller er interessert i et mentorprogram. Jobbvinner leder allerede to utviklingsverksted; ett på Østlandet og ett for kommuner i Troms og Finnmark.

Jobbvinner er ett av tiltakene i Kompetanseløft 2025 som er regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Prosjektet skal bidra til økt rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere til de kommunale helse- og omsorgstjenestene. KS leder prosjektet i samarbeid med Fagforbundet, NSF og Delta.

Hva innebærer deltakelse i et utviklingsverksted?

I utviklingsverkstedet vil man samarbeide med andre kommuner om å utvikle og/eller innføre et mentorprogram. Ett eller flere team med 3-5 personer fra kommunen møtes til samling med andre kommuneteam 2 - 3 ganger per år for relevant kunnskapspåfyll, erfaringsutveksling og felles refleksjon. Mellom samlingene jobber teamene med å utvikle et mentorprogram tilpasset sin kommune. Det blir gitt oppgaver som skal gjøre innføringen av et mentorprogram hensiktsmessig. Teamene tilbys veiledning mellom samlingene.

Praktisk informasjon

Tid og sted
Informasjonsmøtet finner sted på Teams, 04.05. 2023, kl.14.00-15.00

Påmelding til informasjonsmøte
Påmeldingdirekte til KSJobbvinner. Bruk påmeldingsknappen over. Påmeldingsfrist 02.05.2023
Mere informasjon: Kontakt Sissel Kvam, sissel.kvam@ks.no tlf. 90594550

Kursplan

Kursstart 04. mai 2023 Dag 1 14:00-15:00 (torsdag 04.05) Varighet 1 time Priser Bindende påmelding Ja Påmelding 02.05.2023 23:59 Kategori Sted Digital arena Legg i kalender