Fagdag språk, matematikk og inkludering for barnehage, skole og SFO - 3.november 2023

Matematikk- og Skrivesenteret v/NTNU kommer til Sandnesjøen. De vil gjennom praktiske eksempler og forskningsbasert kunnskap viser hvordan vi kan arbeide med matematikk og språk kan skape inkluderende fellesskap i barnehagen, skolen og SFO. Tittel Kursstart Varighet Påmelding KategoriStedFagansvarligLegg i kalender Tittel Fagdag språk, matematikk og inkludering for barnehage, skole og SFO - 3.november 2023 Kursstart 03. november 2023 Varighet 6 timer Påmelding 15.10.2023 23:59 Skole, SFO og barnehage Kulturbadet Sandnessjøen Les mer Meld meg på

03. november 2023 (Frist: 15.10)
Meld meg på

På denne fagdagen får du inspirasjon og kunnskap om hvordan du kan fremme inkluderende fellesskap med språkarbeid og arbeide med grunnlaget for å beherske matematikk videre i livet. Matematikk og språk i skole, SFO og barnehage, handler om å ivareta og videreutvikle barns drivkraft for å forstå verden.

Målgrupper er alle ansatte i barnehage, SFO og småskole, spesielt. 

I tillegg er det godt egna for PPT, skole- og barnehageeiere, og alle som er opptatt av barns utvikling og læring. 

Temaet er også en viktig del av å forebygge frafall og skolefravær i det videre utdanningsløpet.

Det å få mulighet til å delta likeverdig med andre barn bidrar til tilhørighet, motivasjon og trivsel. Barn trenger voksne som tilrettelegger for et inkluderende miljø, der de føler seg respektert, sett og tatt på alvor. 

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk gjelder alle ansatte i barnehager og skoler, samt barnehage-/skoleeiere, ansatte i PPT og andre tverrfaglige tjenester. Inkluderende praksis handler om at alle barn skal ha likeverdige muligheter for deltakelse og allsidig utvikling. 

For mer informasjon:

Matematikksenteret

Skrivesenteret

 

Praktisk informasjon

Sted: Kulturbadet i Sandnessjøen
Lunsj er inkludert i deltakeravgiften

Kursplan

Kursstart 03. november 2023 Dag 1 09:00-15:00 (fredag 03.11) Varighet 6 timer Instruktør Camilla Justnes, Heidi Sandø, Anne Nakken, Beate Nergård Ansvarlig Studiesenter RKK Ytre Helgeland Priser Fagdag inkl. lunsj for våre medlemskommuner kr 250,- Fagdag inkl. lunsj for alle andre deltakere kr 500,- Bindende påmelding Ja Påmelding 15.10.2023 23:59 Kategori Skole, SFO og barnehage Sted Kulturbadet Sandnessjøen Fagansvarlig Legg i kalender