Fagdag språk, matematikk og inkludering for barnehage, skole og SFO

Med praktiske eksempler og forskningsbasert kunnskap viser vi hvordan arbeid med matematikk og språk kan skape inkluderende fellesskap i barnehagen. Målgruppe: Fagdagen vil være aktuell for alle ansatte i barnehagen, barnehageeiere/ansvarlige i kommunen og fylkeskommuner, ansatte i PPT, spesialpedagoger, Statsforvalteren og lærere i begynneropplæringen. Tittel Kursstart Varighet Påmelding KategoriStedLegg i kalender Tittel Fagdag språk, matematikk og inkludering for barnehage, skole og SFO Kursstart 27. april 2023 Varighet 7 timer Påmelding 26.03.2023 23:59 Skole, SFO og barnehage Les mer Meld meg på

27. april 2023 (Frist: 26.03)
Meld meg på

Matematikk og språk i barnehagen handler om å ivareta og videreutvikle barns drivkraft for å forstå verden. Barna søker mening i sine omgivelser, og gjennom utfoldelse i rike samspill og kommunikasjon med andre barn og voksne, trer de inn i inkluderende fellesskap.


Det å få mulighet til å delta likeverdig med andre barn bidrar til tilhørighet, motivasjon og trivsel. Barn trenger voksne som tilrettelegger for et inkluderende miljø, der de føler seg respektert, sett og tatt på alvor.

Rammeplanens fire grunnpilarer fremhever at barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg, danning, lek og læring. En sentral målsetting i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis handler om at alle barn skal ha likeverdige muligheter for deltakelse og allsidig utvikling. På fagdagen får du inspirasjon og kunnskap om hvordan du kan fremme inkluderende fellesskap med språkarbeid og arbeid med fagområdet antall, rom og form. 

Kursplan

Kursstart 27. april 2023 Dag 1 09:00-16:00 (torsdag 27.04) Varighet 7 timer Instruktør Camilla Justnes, Heidi Sandø, Anne Nakken, Beate Nergård Ansvarlig Studiesenter RKK Ytre Helgeland Priser Fagdag inkl. lunsj kr 1.000,- Bindende påmelding Ja Påmelding 26.03.2023 23:59 Kategori Skole, SFO og barnehage Sted Legg i kalender