Vernepleierens kjerneroller, Digitalt oppstartsseminar

En unik mulighet til å møtes for å reflektere over hva rollen som vernepleier innebærer. Hva utfordrer oss som profesjonelle hjelpere, og hvordan kan kjernerolle modellen gi mulighet for refleksjon rundt situasjoner vernepleiere møter i sin arbeidshverdag? Målgruppe: Deltakere i RKK Ytre Helgelands vernepleienettverk - Tittel Kursstart Varighet Påmelding KategoriStedLegg i kalender Tittel Vernepleierens kjerneroller, Digitalt oppstartsseminar Kursstart 10. mai 2023 Varighet 2 timer Påmelding 20.04.2023 12:00 Helse og omsorg Digital arena Les mer Meld meg på

10. mai 2023 (Frist: 20.04)
Meld meg på

Atle Ødegård, er psykologspesialist og professor ved Høyskolen i Molde.  I samarbeid med RKK Ytre Helgeland har han utarbeidet seminarrekken "Den profesjonelle hjelperrollen. En praksisnær refleksjonsmodell." 
Seminarrekken består av 4 samlinger, to digitale og to fysiske. 

Kjernerollemodellen gir et felles språk over praksisnære situasjoner – som ikke alltid er lett å gripe an.

Selv om vårt utgangpunkt er at den refleksjonsmodellen vi presenterer kan bidra til økt bevissthet om egen og andres praksisutøvelse, så gir den aldri ferdige svar. Vi tenker først og fremst at modellen kan tydeliggjøre noen viktige sider ved refleksjons- og relasjonskompetanse, som samtidig er kjennetegn ved den profesjonelle hjelperrollen. Vårt håp er at kjernerollemodellen kan være anvendelig både i hjelperelasjoner – i direkte kontakt med pasienten eller brukeren, og i samarbeidsrelasjoner – i kontakt med pårørende og fagfolk rundt personen.

Deltakernes forberedelser

-         Podcast. Det foreligger fem episoder på alle de største strømmetjenestene – som kan være et godt utgangpunkt for å bli kjent med refleksjonsmodellen. Søk etter podcasten Kjernepodden. 

-         Hjemmesiden. Deltakerne kan bli kjent med modellen ved å se nærmere på hjemmesiden www.kjerneroller.no – der det ligger mye informasjon. 

-         Kronikker. Det vinnes tre kronikker på hjemmesiden som kan være nyttig lesing i forkant av kurset. 

-         Bøkene. Deltakerne kan før kurset også sette seg inn i refleksjonsmodellen gjennom de to bøkene som ble nevnt ovenfor. 

Praktisk informasjon

Seminarrekken har to digitale og to fysiske samlinger. Det vil bli sendt ut deltakerlenke til alle påmeldte til de digitale samlingene i dagen før samlingen. De fysiske samlingen vil gjennomføres i RKK Ytre Helgeland sine lokaler i Flusthuset i Sandnessjøen. Seminarrekke:
10/5 digitalt
24/5 fysisk
23/8 digitalt
6/9 fysisk

Kursplan

Kursstart 10. mai 2023 Dag 1 09:00-11:00 (onsdag 10.05) Varighet 2 timer Ansvarlig Studiesenter RKK Ytre Helgeland Priser Bindende påmelding Ja Påmelding 20.04.2023 12:00 Kategori Helse og omsorg Sted Digital arena Legg i kalender